Foto: Alex Giacomini, Ikon

Konfirmation

Vad är meningen med livet och hur förhåller man sig till döden? Vad är gott och ont, rätt och fel? Du kan se konfirmationen som en upptäcktsresa - en resa där du får lära dig mer om dig själv som människa. Det är du och dina frågor som är viktigast.

Det år du fyller 14 år får du som är medlem i församlingen en inbjudan till konfirmation. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Du kan var med i en konfirmandgrupp som träffas regelbundet under ett läsår eller så koncentrerar du konfirmandtiden till några veckor under sommarlovet.

När vi ses på konfirmandträffar eller läger pratar vi om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar vi på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Du får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om bibeln och psalmboken och hur innehållet kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Vi som leder konfirmationsläsningen är präster, pedagoger, musiker och unga ledare. Vi är nyfikna på dig och vad du funderar på!