Vi ser ett glädjehopp utfört av konfirmander
Foto: Alex Giacomini

Konfirmation

Vad är meningen med livet och hur förhåller man sig till döden? Vad är gott och ont, rätt och fel? Se konfirmationen som en upptäcktsresa - en resa där du får lära dig mer om dig själv som människa. Vad innebär det att tro? Det är du och dina frågor som är viktigast.

Året du fyller 14 år får du som är medlem i församlingen en inbjudan till konfirmation. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Konfirmandtiden är en unik möjlighet att få prata om tro och livsfrågor både med vänner och vuxna i en avslappnad miljö

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Du kan var med i en konfirmandgrupp som träffas regelbundet under ett läsår eller så koncentrerar du konfirmandtiden till några veckor under sommarlovet. 

Du kommer möta varierad pedagogik med en mångfald av metoder. Det blir inte så mycket sitta stilla och lyssna eller att läsa i en lärobok. Istället diskuterar vi, samtalar, gör övningar och andra aktiviteter, samt deltar i gudstjänst med mera.

Du får lära mer om bibeln och psalmboken och hur innehållet kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Du behöver inte ha bestämt dig för att konfirmeras innan du börjar i gruppen. Du kan vara med under hela konfatiden och sedan besluta om du vill konfirmeras eller inte. Det är ditt beslut - och att ta ansvar för det är en del i att bli vuxen.

Vi som leder konfirmationsläsningen är präster, pedagoger, musiker och unga ledare.

Vi är nyfikna på dig och vad du funderar på!