Bilden visar Österängskyrkan i sommarskrud
Foto: Kjell Danfors

Det händer i Österängskyrkan

När fasadflaggan är upp vid entrén är kyrkan öppen för stillhet, ljuständning och bön, eller för att samtala med någon, kanske ta en kopp kaffe. Under veckan finns gemenskaper att delta i med söndagens eftermiddagsmässa som utgångspunkt; café, bibelstudium, bön, kör, öppen förskola. Välkommen!

I Österängskyrkan har även två andra församlingar sin hemvist och gudstjänstfirande: Ancient chuch of the east och S:t Abrahams syriskortodoxa församling.

Fira gudstjänst i Österängskyrkan

I Österängskyrkan firas mässa varje söndag klockan 16.00 med mycket musik. Efteråt serveras soppa.

Söndagar i församlingssalen

Varje vecka finns det flera olika möjligheter att mötas i kyrkan på Österängen. Mötesplatser finns här för både gamla och unga.

Kyrkliga syföreningen

Vi träffas, handarbetar, fikar och umgås. Onsdagar kl 14.00 jämna veckor i Österängskyrkan.

Vox Populi

Kören Vox Populi är till för dig som vill sjunga pop och rock i kör och som har sjungit lite förut. Ingen notvana krävs.