Bilden visar Österängskyrkan i sommarskrud
Foto: Kjell Danfors

Det händer i Österängskyrkan

När fasadflaggan är upp vid entrén är kyrkan öppen för stillhet, ljuständning och bön, eller för att samtala med någon, kanske ta en kopp kaffe. Under veckan finns gemenskaper att delta i med söndagens eftermiddagsmässa som utgångspunkt; café, bibelstudium, bön, kör, öppen förskola. Välkommen!

I Österängskyrkan har även två andra församlingar sin hemvist och gudstjänstfirande: Ancient chuch of the east och S:t Abrahams syriskortodoxa församling.