Foto: Linda Marie Thompson

Det händer i Österängskyrkan

Under 60-talet var barn och ungdomsarbetet en naturlig och central del i Österängskyrkan. I takt med att barnfamiljerna flyttat till andra områden med större lägenheter eller till hus, har kyrkans inriktning förändrats. Idag är vi stolta över att vara en viktig plats där olika kulturer möts.