Återanvända gravstenar

Ett miljövänligt sätt att tillvara gamla gravstenar.

Att återanvända gravstenar är en viktig del i vårt miljöarbete samtidigt som ett äldre hantverk och kulturarv bevaras för framtiden.

Du betalar inget för materialet, utan bara för bearbetning, transport och kostnader som tillkommer i samband med försäljning.