Foto: Privat.

Vår körledare får fint stipendium

Nyhet Publicerad Ändrad

Elisabeth Claesson Trång har av Stiftelsen Madeleine Ugglas Stipendiefond uppmärksammats för sin insats som folkbildare.

I samband med en konsert i Stockholm i början av juni kommer hon att få diplom och en summa pengar som erkänsla för mångårig och kvalitativ insats som körledare.

Elisabeth nämner själv med viss stolthet vårens stora satsning på en konsert med Duke Ellingtons Sacred Conserts.

- Det utlöste mycket glädje och gemenskap att tillsammans med körerna på Frösön och Undersåker och musiker från Estrad Norr framföra Dukes härliga musik med så gedigna texter i.

Hösten 2012 var Elisabeth aktuell som kompositör och musikalisk ledare, när Berta Magnussons spel  "STAIN" om runstenen på Frösön framfördes. Detta kommer också att framföras första helgen i oktober i den nya kyrkan i Krokom.

Celebert sällskap

Stiftelsen Madeleine Ugglas Stipendiefond har till ändamål att främja körsången i Sverige.

Fonden stödjer körledare och körpedagoger som utöver sin ordinarie verksamhet gör särskilda insatser inom folkbildningen, dvs inom verksamheter som vänder sig till alla som på olika sätt är aktiva i körlivet. Fondens stöd kan också omfatta utgivning av körmusik och körpedagogiska läromedel samt liknande projekt som är till fromma för körsången i Sverige.

Stiftelsen Madeleine Ugglas Stipendiefond har, sedan den grundades 1990, utdelat 665 000 kr fördelade på 41 olika stipendier.

Stipendiefonden inrättades till Madeleine Ugglas 70-årsdag och bland tidigare stipendiater finns bl a Kjell Lönnå, Karl-Fredrik Jehrlander och Gustaf Sjöqvist.

Grattis Elisabeth!

Rödöns pastorat gratulerar Elisabeth till utmärkelsen och önskar henne fortsatt glädje och inspiration i siit arbete som organist och körledare.

Rödökören kommer att medverka i mässan 9 juni och på kyrkkaffet efteråt kommer Stina Eliasson, från Lit att berätta mera om stipendiet för oss.