Leva vidare

Efter en anhörigs bortgång finns det möjlighet att tillsammans med andra bearbeta de man upplevt i en Leva vidaregrupp (sorgegrupp).

Leva vidare

Ibland kan det vara till hjälp att få ta del av och att få dela med sig av tankar till några som är i liknande situation

Att förlora en person som står en nära väcker många tankar och känslor. Ofta innebär förlusten även stora förändringar i vardagslivet. Ibland kan det vara till hjälp att få ta del av och att få dela med sig av tankar till några som är i liknande situation. I andras ord och känslor känner vi igen oss själva.

I leva vidare-gruppen hjälps man åt i all enkelhet att bearbeta sorgen och att komma en bit på vägen. Här får man möjlighet att samtala kring de olika sätt sorgen kan ta sig uttryck på och de tankar man har inför det som oundvikligen måste bli det nya normala livet. Det som sägs i gruppen stannar där.

blomma
Blommor får ofta stå som symbol för det naturliga kretsloppet och för stora händelser i människans liv. Foto: Anders Gustafsson

Samtalsgrupper vid speciella omständigheter

I sammarbete med Östersunds församling.

Samtalsgrupp när någon tagit sitt liv

Självmord är en chock och en katastrof. Det som har hänt är svårt att förstå. Anhöriga lämnas med många frågor som söker svar. Vi erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till någon som tagit sitt liv, oavsett vilken församling du bor i.

Sorgegrupp för föräldrar som förlorat ett barn

Det är en svår sorg att förlora ett barn. Varje vårtermin hålls därför en samtalsgrupp där du får hjälp att bearbeta det som hänt.

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.