Leva vidare

Efter en anhörigs bortgång finns det möjlighet att tillsammans med andra bearbeta de man upplevt i en Leva vidaregrupp (sorgegrupp).

Leva vidare

Ibland kan det vara till hjälp att få ta del av och att få dela med sig av tankar till några som är i liknande situation

Att förlora en person som står en nära väcker många tankar och känslor. Ofta innebär förlusten även stora förändringar i vardagslivet. Ibland kan det vara till hjälp att få ta del av och att få dela med sig av tankar till några som är i liknande situation. I andras ord och känslor känner vi igen oss själva.

I leva vidare-gruppen hjälps man åt i all enkelhet att bearbeta sorgen och att komma en bit på vägen. Här får man möjlighet att samtala kring de olika sätt sorgen kan ta sig uttryck på och de tankar man har inför det som oundvikligen måste bli det nya normala livet. Det som sägs i gruppen stannar där.

blomma
Blommor får ofta stå som symbol för det naturliga kretsloppet och för stora händelser i människans liv. Foto: Anders Gustafsson
Kerstin Gustafsson

Kerstin Gustafsson

Krokoms pastorat

Diakoniassistent, Rödöns församling

Samtalsgrupper vid speciella omständigheter

I sammarbete med Östersunds församling.