Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stöd, samtal och gemenskap

Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv när hälsan och självkänslan sviktar, när nätverket brister eller kriser inträffar

Kyrkans uppgift, och varje kristens ansvarar, är att omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan. Det handlar om att stödja de som har det svårt, försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och stödja andra att verka för det som är gott. Vi vill också skapa mötesplatser där vi kan möta varandra och få möjlighet att prata om det som känns viktigt.