Foto: IKON

Stöd, samtal och gemenskap

Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv när hälsan och självkänslan sviktar, när nätverket brister eller kriser inträffar

Kyrkans uppgift, och varje kristens ansvarar, är att omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan. Det handlar om att stödja de som har det svårt, försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och stödja andra att verka för det som är gott. Vi vill också skapa mötesplatser där vi kan möta varandra och få möjlighet att prata om det som känns viktigt.

En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en en ung tjej.

Någon att prata med

... samtal, besöksgrupp.

blomma

Leva vidare

Efter en anhörigs bortgång finns det möjlighet att tillsammans med andra bearbeta de man upplevt i en Leva vidaregrupp (sorgegrupp).

Integration

Språkcafé, vardagsmiddag, föräldrar-emellan, hantverkskvällar

4 damer stickar.

Stickcafé i Nälden

Stickcafé är en enkel och otvungen gemenskap jämna tisdagar 11:00–13:00 i Näldens församlingshem.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.