Sån skön cirkel av unga som gillar miniminiorerna i Näskott.
Foto: Liselotte Bergner.

Miniorer

Jättekul med miniorer! För alla barn i årskurs 2. I Offerdal även åk F–3.

Sån skön cirkel av unga som gillar miniminiorerna i Näskott.

Miniorer i Krokom

För både pojkar och flickor i årskurs 2.

Sån skön cirkel av unga som gillar miniminiorerna i Näskott.

Miniminiorer i Nälden

Miniorer i Nälden, för barn i årskurs 1. Vi träffas måndagar i Näldens församlingshem.

Sån skön cirkel av unga som gillar miniminiorerna i Näskott.

Miniorer i Ås

För både pojkar och flickor i årskurs 2.

Sån skön cirkel av unga som gillar miniminiorerna i Näskott.

Miniorerna Änge skola

Verksamhet för barn i åk F–3. Vi träffas tisdagar i Offerdals församlingshem 13.45–15.45. Från Änge skola. Startar 31 januari.

På miniorerna får man leka, fika, sjunga, ha andakt och lära sig om kyrkan, pyssla och Ibland åka på utflykt.

Några gånger per termin förbereder vi oss också på att medverka vid en familjegudstjänst - med drama, sång eller något vi själva tillverkat.

Våra församlingspedagoger och fritidsledare: