Unga i Svenska kyrkan
Foto: Magnus Aronson/IKON

Unga

Ungdomsgruppen ÅRAN

ÅRAN - unga i kyrkan

Ungdomsgruppen ÅRAN är fortsättningen på konfirmandtiden. En del av ungdomarna är aktiva som unga ledare. Andra vill bara få vara tillsammans i kyrkans träffar.

Taizé 2008

Taizé - ett möte med Gud och hela världen

I Taizé möter vi Gud och hela världen. Busslaster med ungdomar, också från vårt län, har rest till Frankrike och klostret Taizé för bibelsamtal, gudstjänster och ett enkelt sätt att leva tillsammans.

Unga ledare

Du som tyckte att det var kul med konfirmation, du skulle kanske vilja bli Ung ledare i konfirmandarbetet eller i någon annan av kyrkans grupper.