Livet är bra fantastiskt!
Foto: Emma Dahlbäck/IKON

Livet

Vår livsstil och värdegrund bygger på de tio budorden och hur Jesus gestaltade ett gott mänskligt liv.

För kärlekens skull

– Reglerna beskriver förhållanden Gud vill att vi ska skydda och värdera högt. De vill hjälpa oss att vårda våra relationer och ge rum för tillit och trygghet. Jesus sammanfattade Tio Guds bud i det dubbla kärleksbudet: "Älska Gud över allt annat och din nästa som du älskar dig själv".

– Jag gillar biskop Lennart Koskinens sätt att tolka budorden idag. Han pekar på hur viktigt det är med goda och sakliga normer. Att vi fått buden, för att kunna likna Gud och leva av och i Guds kärlek. Jämför Luthers och Lennarts teser!

1 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Inrikta ditt liv på den Gud som är alltings ursprung och mål.

2 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
Använd Guds namn endast i det godas tjänst.

Min kyrka bad Kristina Eliasson som bl varit polispräst, att reda ut hur reda ut hur de tio budorden kan bli aktuella vägmärken för livet idag. Foto: Thorsten Stjärnered.

3 Tänk på vilodagen så att du helgar den.
Ge dig själv regelbunden tid till vila och uppbyggelse.

4 Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
Visa dina föräldrar respekt och kärlek så kan du förvänta dig detsamma av dina barn.

5 Du skall inte dräpa.
Värna och vörda livet i alla dess former.

6 Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Var trogen mot din partner.

7 Du skall inte stjäla.
Respektera andras egendom och rättigheter.

8 Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Visa dig pålitlig i tanke, ord och handling. Stå fast vid dina löften och baktala ingen.

9 Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
Dela din medmänniskas glädje över att hon har fått en bra bostad. Kämpa mot avundsjuka och ha-begär.

10 Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänarinna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.
Tillåt dig att vara glad åt att det gått din medmänniska väl i livet.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament