Rödöns församlingsråd

I Rödöns församlingsråd sitter 5 ledamöter och 2 ersättare, under ledning av ordförande Carina Grahn Hellberg, för perioden 2022-2025

Rödöns församlingsråd 2022-2025

Ordinarie ledamöter
Carina Grahn Hellberg, ordförande
Carina Hellberg Grahn
Marianne Lindström
Maud Nygaard
Bengt Nääs
Sven-Erik Mattiasson
NN (på kyrkoherdens mandat)

Ersättare
Knut Ekdahl
Ingrid Östgren

Kontakt
Ordförande i Rödöns församlingsråd:
Carina Grahn Hellberg
070-512 44 81

Uppgifter

- välja vice ordförande i församlingsråd
- välja kyrkvärdar - varav en jämte kyrkoherden skall vara inventarieansvarig
- beslut om församlingskollekter
- anordna församlingsdagar
- svara för utvecklingsarbete och förslag till förändringar i verksamheten
- ansvara för vänförsamlingsarbetet
- ansvara för församlingens stiftelser och gåvomedel
- ha omsorg om lös egendom, d v s inredning och utsmyckning av församlingsgård och kyrka.

Dessutom finns i kyrkoordningen uppräknat flera uppgifter för församlingsrådet när det gäller att planera gudstjänstlivet i församlingen.