Näskotts församlingsråd

I Näskotts församlingsråd sitter 6 ledamöter och 4 ersättare, under ledning av ordförande Kurt Lundstedt, för perioden 2018-2021

Näskotts församlingsråd 2018-2021

Ordinarie ledamöter:
Kurt Lundstedt, Ordförande
Karin Gradin
Maria Nyberg Ståhl
Leif Hadefjell
Ann-Christine Häggblad
Thomas Svedlund
Therése Brendt, på kyrkoherdens mandat

Ersättare:
Christina Edström
Uno Nilsson
Sven-Olof Svensson
Östen Johansson 

Kontakt
Kurt Lundstedt, ordförande
076-767 45 69
lundstedt_vaplan@hotmail.com