Näskotts församlingsråd

I Näskotts församlingsråd sitter 5 ledamöter och 2 ersättare, under ledning av ordförande Leif Hadefjell, för perioden 2022-2025

Näskotts församlingsråd 2022_2025

Ordinarie ledamöter:
Leif Hadefjell, ordförande
Jenny Einebrant
Anders V Johnssson
Maria Nyberg Ståhl
Gunnar Ståhl
Therése Brendt, på kyrkoherdens mandat

Ersättare:
Ann-Christin Häggblad
Christina Edström

Kontakt
Leif Hadefjell, ordförande
070-323 92 31‬
leif@hadefjell.se