Foto: Anders Gustafsson

Jänsmässholmens kapell

Den 5 juli 1931 invigdes Jänsmässholmens nuvarande kapell. År 1960 byggdes den nya klockstapeln.

År 1906 vände sig invånarna i Jänsmässholmen till Länsstyrelsen i Jämtlands län med en begäran om att ett kapell skulle uppföras i byn. Pengar till bygget av ett kapell samlades in under flera år och först 1929 fattade lappförsamlingen och samebyn beslut om att uppföra ett kapell. Den 5 juli 1931 invigdes Jänsmässholmens nuvarande kapell.
År 1960 byggdes den nya klockstapeln. Den invigdes den 2 oktober 1960 av dåvarande kyrkoherden Elov Boman i Offerdals församling. Klockstapeln är drygt 7 meter hög och därmed högre än kapellet.

Klockstapeln vid Jänsmässholmens kapell
År 1960 byggdes den nya klockstapeln. Den invigdes den 2 oktober 1960 av dåvarande kyrkoherden Elov Boman i Offerdals församling. Klockstapeln är drygt 7 meter hög och därmed högre än kapellet. Foto: Anders Gustafsson