Foto: Anders Gustafsson

Tänd ett ljus!

Ljusbäraren i våra kyrkor har blivit centrum för mångas bön och längtan. Här tänds ett hopp, en längtan och ett ljus för någon som har det svårt eller i något som det känns tungt och stängt för. Men också när man är glad och tacksam kan ett ljus få vara tecknet på det.

Genom ljusförsäljningen stöder vi också missionens kallelse att sprida värme och vittnesbörd om Jesus i världen.
Vill du att ditt böneämne ska nämnas i gudstjänsten, så tveka inte att ta kontakt med präst eller diakon eller skicka in din önskan via formuläret i högerspalten.