I konfirmationshögtiden  firas mässa.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Nattvarden

Femte huvudstycket i Luthers lilla katekes

När vi träffar våra vänner är det ofta kring ett middagsbord. Dessa måltider är knappast någon snabbmat för att höja blodsockret och snabbt komma vidare, utan det är en totalupplevelse av samhörighet, vacker dukning, kanske vacker bakgrundsmusik, god mat, tillfälle att berätta minnen och skratta ihop. Det blir lätt till en ritual hur dessa måltider ska avlöpa. I fornnordisk kultur var skålandet vid gästabudet den heligaste ritualen. I orienten sägs det att man aldrig kan attackera en person man delat måltid med, för man blir bröder när man äter ihop.

Måltidsgemenskap har många bottnar. Kyrkans nattvardsfirande är inget undantag.

Vi firar minnet av Jesus avskedsmåltid med sina lärjungar och den stora uppståndelsefesten i himlen. Vi delar något konkret med våra vänner i kyrkbänkarna. Brödet är vardagsmaten, vinet är festen, både högt och lågt får rum i denna måltid. Vi känner att Jesus är närvarande och ger frid och förlåtelse. Altarringen går i en cirkel för att ge rum åt de osynliga deltagarna: våra vänner som gått före oss till ljuset, de kristna i andra kyrkor när och fjärran, de frånvarande vänner vi bär i våra förböner.

Ulla Carin Holm, vik präst i Näskott.
Ulla Carin Holm, då prästvikare i Näskott, skrev om nattvarden i Min Kyrka nr 5 2012. Foto: Thorsten Stjärnered

När församlingen bjuder in till mässa, så vill vi betona att vi hör samman, som syskon. Syskon får man gratis, utan att kvalificera sig. Annat är det med vänner och kollegor, man måste skärpa sig för att få lov att vara med. Denna måltid är helt öppen, och vi får vår näring till kropp och själ av Jesus som sa:

Detta är min kropp … = det här är jag, med allt vad jag har.

Detta är mitt blod… = detta är mitt liv.

Gör detta för att minnas mig.

Ulla Carin Holm

Missar man en mässa - missar man en massa

Thorsten skriver om nattvarden i Min kyrka nr 5 2012 Foto: Johannes Paulsson

Kärt barn har många namn: nattvarden, den heliga (sista) måltiden, kommunionen, brödsbrytelsen, eukaristin, Herrens Heliga Nattvard (HHN), mässa m fl. I katekesen kallade Martin Luther måltiden för altarets sakrament som ger oss syndernas förlåtelse och genom det också liv och salighet. Välkommen är man som döpt oavsett hur mycket kunskap, kyrkvana, präktighet etc. man har. Den är värdig som inte är perfekt men vill bli förlåten och älskad med Guds kärlek. När kyrkan firar mässa är allt gratis till skillnad för köpjakten på marknadens marknader.

Ordet mässa var från början avslutningsorden i själva nattvardsordningen. Där man peppades att med välsignelserna från nattvarden göra skillnad i världen och förverkliga Guds mission. Mässa kom senare att beteckna nattvardsgudstjänsten som helhet och är idag det ord som vanligast används för att tala om mysteriet där himmel och jord, Gud och mänska, nuet och evigheten, människa och allt skapat möts.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament