Andlig vägledning

Rum för vila, växt och välsignelse vill vi att dessa viktiga möten ska vara.

Bibelsamtal i Ås - Inställt!

Bibelsamtalskvällar i Ås församlingshem är INSTÄLLT tillsvidare. Ledare Sven-Erik Mattiasson. Måndagar 18:00 t.o.m. 27/4

Katekesen

Martin Luthers lilla Katekes omfattar fem huvudstycken: Tron, Tio Guds bud, Herrens bön, Dopet och Nattvarden.

Pärlorna i frälsarkransen blir viktiga hållpunkter i andaktslivet.

Frälsarkransen – en livboj i vardagen

Tiotusentals och åter tiotusentals människor världen över bär idag radbandet Frälsarkransen runt sin handled, i fickan eller i väskan. Den har blivit en hjälp för många att hantera livet och att utforska sin andliga längtan.