Dopets vatten vittnar om att Gud är här.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Dopet

Fjärde huvudstycket i Luthers lilla katekes

Dopet – vad betyder det för oss?

En vanlig bild av dopet är det lilla barnet som tryggt vilar i Guds hand. Kanske är det så vi oftast tänker oss dopet. Att det var något som hände för längesedan när vi var små. Vi blir påminda om det när någon i släkten döps men annars tänker vi inte på det.Men dopet har faktiskt betydelse för hela livet!

En symbol för det är att dopklänningen är så lång. Tanken är att det lilla barnet ska växa i sitt dop. Egentligen är dopet ett mysterium att leva i. Dopets betydelse är större än vi kan fånga i ord. Samtidigt kan det vara bra att försöka sätta ord på vad dopet innebär för att påminna oss om vilken rikedom det faktiskt är.Martin Luther skriver i sin lilla katekes att dopet inte är bara vatten utan vatten som är helgat genom Guds befallning. Dopet är ett sakrament, en helig handling.

I nummer 2 av Min kyrka 2012 skrev Maria Rystedt om dopet.
I nummer 2 av Min kyrka 2012 skrev Maria Rystedt om dopet.

Varje sakrament består av en yttre, påtaglig handling och en osynlig, andlig gåva som Gud ger. I dopet är vattenösningen den yttre handlingen och den inre gåvan är gemenskap med Gud som lovar att alltid vara med oss.

Genom dopet blir vi Jesus lärjungar. Det handlar om hur vi kan växa som människor med Jesus som vår förebild. Jesus beskrivs i Bibeln som den nya människan som var som Gud menat att människan skulle vara. I dopet startas en livslång process där vi kan formas till att likna Jesus. Martin Luther beskriver det i sin lilla katekes som att den gamla människan som står under själviskhetens makt drunknar i dopet och en ny människa uppstår som tillhör Kristus.

Dopet betyder alltså att vi ska vara människor. Vår uppgift är att bli mer mänskliga – att bli mer lika Jesus. Dopet är alltså starten på en gemenskap med Gud som varar hela livet. Det ger också ett hopp inför döden, att livet ska fortsätta på något sätt tillsammans med Gud. Martin Luther skriver i sin lilla katekes att dopet räddar oss från döden och ger hopp om evigt liv.

Maria Rystedt

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament