Tack kan sägas med ord, blommor och en gåva som gör gott i framtiden.
Foto: Thorsten Stjärnered

En sista hälsning - minnesblad vid begravning

Använd den här möjligheten att hedra någon avliden genom en gåva som gör gott långt in i framtiden!

Minnesblad är en hälsning från en eller flera personer i samband med begravning.

Här får du som tillhör en av våra sju församlingar möjligheten att beställa ett minnesblad online. Vi tar emot gåvor till Rödöns, Näskotts, Aspås, Alsens, Offerdals resp. Ås församlings blomsterfond och till Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan planterar träd eller Svenska Kyrkan i Utlandet.

Vi förmedlar också minnesblad om begravningen hålls i annan församling. Vi vill ha alla uppgifter senast tre dagar före begravningen. Exempel på hälsningsord finns här.

Ditt stöd blir värdefullt!

Församlingarnas blomsterfonder

 När du stöder Blomsterfonden i Rödön, Aspås, Näskott, Alsen, Offerdal eller Ås medverkar Du till att äldre, sjuka och ensamma blir uppmärksammade och ihågkomna.

För en bättre värld

Svenska kyrkans Internationella arbete  
Svenska kyrkan i Utlandet 
Svenska kyrkan planterar träd

Om du inte bor här

Svenska kyrkan i Utlandet kan du på motsvarande sätt nå via den här länken.
Till Svenska kyrkans internationella arbete går det också att ordna en hyllnings- eller minnesgåva via den här länken.

Fyll i alla uppgifterna och klicka på "Skicka".
Tack för din gåva!

UPPGIFTER OM MIG:

ÄNDAMÅL