Katekesen - åttonde budet

Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

62. Hur skall vi värdera ett gott namn och rykte bland människor?

Såsom en dyrbar skatt för varje människa, eftersom glädjen och framgången i hennes kallelse kan bero av det.

Ords 22:1
    Gott rykte är mer värt än stor rikedom,
    aktning bättre än silver och guld
.

1 Kor 9:15
    Men jag har inte gjort bruk av några sådana förmåner, och jag skriver inte det här för att skaffa mig dem. Hellre dör jag - ingen skall få ta ifrån mig det som är min stolthet.

63. Vad förbjuder Gud oss i åttonde budet?

Gud förbjuder oss att vittna falskt mot vår nästa, antingen det sker vid domstol eller någon annanstans.

64. Hur kan man vittna falskt mot sin nästa?

Genom att beljuga, förråda, baktala eller illa berykta honom samt genom att förvilla och bedra honom med osant tal.

Luk 6:37
    Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.

1 Pet 2:1
    Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal.

Sirach 19:7-8
    För aldrig ett rykte vidare; det förlorar du ingenting på. Säg ingenting, det må gälla vän eller fiende, håll saken hemlig, om detta inte är en synd.

Ords 19:5
    Ett falskt vittne får sitt straff, en menedare går inte fri.
 


65. Hur brukar människor vittna falskt om sig själva?

Genom skryt och skrymteri.

1 Sam 2:3
    Sluta upp med ert stolta skryt, spara de fräcka orden.

Sirach 1:28
    Värj dig inte mot gudsfruktan, och närma dig den inte med svek i hjärtat.

66. Vad befaller Gud i åttonde budet?

Gud befaller att vi skall urskulda vår nästa, tänka och tala väl om honom, tyda allt till det bästa och alltid hålla oss till sanningen.

1 Pet 4:8
    Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.

Ef 4:25
    Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament