STAIN - ett spel om runstenen på Frösön. 6 okt 11:00 i Krokoms kyrka.

Stain - ett minnesmärke för Jämtlands kristnande

Nyhet Publicerad Ändrad

I vår tid har Krokoms kyrka rests som ett tecken för kristen tro som ett centralt inslag i samhällets liv.

- Därför vill vi med hjälp av krokomsbon Berta Magnussons manus och regi och med melodier komponerade av vår egen organist inleda kulturveckan i Krokom med en temamässa i den nya kyrkan som påminner om tiden för Jämtlands kristnande, säger kyrkoherde Mikael Sjödin som kommer att leda gudstjänsten som inleds med delar av spelet STAIN. Det finns både likheter och kontraster i det som är mer än 1000 år gamla erfarenheter.  

STAIN

Varje runsten har sin historia att berätta. Frösöstenen är en av de allra mest intressanta, en sten väl värd att uppmärksamma. Spelets namn syftar på själöva ordet sten - så som det förmodligen uttalades när stenen en gång i tiden restes.

Frösöstenen är Sveriges nordligaste runsten och den enda i Jämtland. Med anledning av ornamentik, runformer och språkform kan den dateras till mitten eller andra halvan av 1000-talet. Den anknyter till svensk tradition och runkännare har funnit likheter med den i Uppland och Gästrikland verksamme runmästaren Åsmunds ristningar.

Inskriften omtalar att Östman Gudfasts son lät resa denna sten och göra denna bro och att han lät kristna Jämtland. Både upplysningen om Jämtlands kristnande och brobygget är märkliga och gör stenen till ett historiskt dokument. Den är inte bara av intresse regionalt utan också natinellt och internationellt.

Den konkreta innebörden i orden "lät kristna Jämtland" har diskuterats. En tolkning är att ett formellt beslut har fattats på Frösötinget om antagande av kristen tro och sed.

ROLLISTA

STAIN - ett spel om runstenen på Frösön. 6 okt 11:00 i Krokoms kyrka.

Nornor   

 • Urd.............Barbro Nilsson
 • Verdandi ...Elisabeth Claesson-Trång
 • Skuld..........Inger Jonsson

Runristare

 • Tryn...........Calle Hernmark
 • Sten...........Patrik Andersson

Manskören

 • Jerker Forsgren
 • Anders Hamrén
 • Sven-Olof Johansson
 • Alf Lööv
 • Leif Stener
 • Lars Wikegård

Koreografi, kostym: .....Barbro Nilsson

Forntida instrument:....Calle Hernmark

Scenograf:...................Lars Albertsson, "Abbe"

Körledare, kompositör: Elisabeth Claesson Trång

Sånger och "rappar" i spelet:

Texter: Berta Magnusson

Musik:  Elisabeth Claesson Trång

 • Jag är Verdandi
 • Kristnat är Jämtland, melodi: medeltida hymn
 • Asarna mötas på Idavallen
 • Ave Maria, medeltida hymn
 • Upp min tunga, text: venatius Fortunatus kmr 600, S A Forsius 1714, J O Wallin 1816; melodi: 1697 års koralbok
 • Ristarna ser vi är komna
 • Nära, nära en källa
 • Rapp: Runorna är många och dom bär på en symbol
 • Icke är den sökt av sol, runtext från Eggjastenen i norska sogn
 • Vem gråter i mitt bröst i höstens mörker
 • Ormen i havet den biter i sin stjärt
 • Dagar, dagar
 • Rapp: Gå till stenen alla jämtar - läs, begrunda texten