Lediga tjänster

Lediga tjänster Svenska kyrkan i Krokoms pastorat

Krokoms pastorat är till ytan samma som Krokoms kommun och har 15 000 invånare varav 11 000 tillhör Svenska kyrkan. Det finns ca 50 anställda i pastoratet. Det finns 14 kyrkor i pastoratet.

 

Krokoms pastorat

Den 1 januari 2018 bildas Krokoms pastorat av det som före årskiftet heter Rödöns pastorat, Offerdal-Alsens pastorat och Föllingebygdens församling. Församlingarna Alsen, Aspås, Föllingbygden, Offerdal, Näskott. Rödön och Ås samarbetar nu i en organisation med ett kyrkoråd för hela pastoratet och sju församlingsråd i de lokala församlingarna.

Mer om krokom/östersund

Krokoms kommun

Info om boende, skola & omsorg, aktiv fritid mm 

Visit Östersund
Göra, äta, bo, resa mm