Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lediga tjänster

Lediga tjänster Svenska kyrkan i Krokoms pastorat

Krokoms pastorat är till ytan samma som Krokoms kommun och har 15 000 invånare varav 11 000 tillhör Svenska kyrkan. Det finns ca 50 anställda i pastoratet. Det finns 14 kyrkor i pastoratet.

 

Krokoms pastorat

Den 1 januari 2018 bildas Krokoms pastorat av det som före årskiftet heter Rödöns pastorat, Offerdal-Alsens pastorat och Föllingebygdens församling. Församlingarna Alsen, Aspås, Föllingbygden, Offerdal, Näskott. Rödön och Ås samarbetar nu i en organisation med ett kyrkoråd för hela pastoratet och sju församlingsråd i de lokala församlingarna.

Mer om krokom/östersund

Krokoms kommun

Info om boende, skola & omsorg, aktiv fritid mm 

Visit Östersund
Göra, äta, bo, resa mm