Gravsten
Foto: IKON

Val av gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Kyrkogårdsförvaltningen i Krokoms pastorat erbjuder askgravplats, minneslund, urnplats och traditionell gravplats.

ASKGRAVPLATS

En askgravplats är en gravplats med begränsad gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav. Den kan liknas vid ett mellanting mellan traditionell grav och minneslund. Askans placering märks ut med en liggande gravsten, en minnesplatta. Det är du som anhörig som beställer och betalar för minnesplattan. Du kan beställa genom kyrkogårdsförvaltningen. Ring på telefon 0640-171 02. Askgravplatser finns på kyrkogårdarna i Rödön, Aspås, Ås och Näskott.

Gravsättning i askgravplats

Askan gravsätts individuellt. Som anhörig är du välkommen att närvara vid gravsättningen.  

Utsmyckning vid askgravplats

Det finns en gemensam plats för levande snittblommor och gravljus.  Det går också bra att sätta snittblommor i vasen i marken invid minnesplattan.  Vill du sätta ut en gravlykta invid minnesstenen går det bra mellan 1 november och 1 april.  

Skötsel av askgravplats

Eftersom askgravplatsen räknas som en gravplats med gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.  
Länk till information om gravskötsel. 

MINNESLUND

En minneslund är en gravplats utan gravrätt, det vill säga en gemensam men anonym gravplats. Den enskilda graven märks inte ut och det finns heller ingen uppgift om exakt var nedsättningen av askan sker. Minneslundar finns i Aspås, Näskott, Rödöns, Ås, Alsen, Rönnöfors och Offerdals kyrkogårdar.  

Gravsättning i minneslund

Som anhörig får du inte vara med vid gravsättningen av askan.När gravsättningen har skett skickar kyrkogårdsförvaltningen ett meddelande till dödsboet.   

Utsmyckning i minneslunden

Det finns en stor gemensam plats för levande snittblommor och gravljus. Det är inte tillåtet att plantera växter.   

Skötsel av minneslund

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden. Skötseln kostar inte något.

ASKGRAVLUND

Skillnaden mellan en askgravlund och en minneslund är att askgravlunden inte är helt anonym, den gravsattes namn registreras på en gemensam plats. En skylt med den gravsattes namn monteras på en gemensam gravvård.
Skylten bekostas av dödsboet, eftersom möjligheten att vara anonym fortfarande måste finnas, och där har de anhöriga möjlighet att göra sitt val.
I askgravlunden finns ingen gravrätt.
Askgravlundar finns på kykogårdarna i Alsen, Offerdal, Rönnörfors samt i Föllinge, Skärvången, Laxsjö och Hotagen.

Gravsättning i askgravlunden
Askan gravsätts individuellt. Anhöriga får närvara vid gravsättning på askgravlundarna.

Utsmyckning i askgravlunden
Möjligeht för anhöriga att smycka med snittblommor och ljus finns på en anvisad plats.

Skötsel av askgravlunden
Allt ansvar för skötsel och för den gemensamma gravvården ligger på kyrkogårdsförvaltningen och kostar ingenting.

URNPLATS

En urnplats är en gravplats med gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav. Även om den är enskild kan flera urnor gravsättas här om gravrättsinnehavaren önskar, till exempel i de fall en familj vill gravsättas tillsammans.   Urnplats finns på alla kyrkogårdarna.  

Gravsättning på urnplats

Askan gravsätts individuellt. Som anhörig är du välkommen att närvara vid gravsättningen.  

Utsmyckning av urnplats

En urnplats får smyckas med gravsten, växter, blommor och gravljus.  

Skötsel av urnplats

Eftersom urnplatsen räknas som en gravplats med gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.     Länk till information om gravskötsel.

TRADITIONELL GRAVPLATS

En traditionell gravplats är en gravplats med gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav där antingen en urna eller en kista sätts ner. Den enskilda graven märks ut med en gravsten.   Traditionella gravplatser finns på samtliga kyrkogårdar.   

Gravsättning på traditionell gravplats

En kista kan sättas ner direkt efter begravningen (jordbegravning), en urna oftast några veckor efter begravningen, ofta i samband med en kort andakt. Urnsättningen kan ske med eller utan anhöriga, enligt önskemål. Gravrätten är 25 år, men kan vanligtvis förlängas. Om gravrätten övergår till kyrkogårdsförvaltningen kan nya urnor komma att sättas ner bredvid den som redan ligger i graven.  

Utsmyckning av traditionell gravplats

En traditionell gravplats får smyckas med gravsten, växter, blommor och gravljus.  

Skötsel av traditionell gravplats

Eftersom urnplatsen räknas som en gravplats med gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.    
Länk till information om gravskötsel.  

Frågor om gravrätten

Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter.

Gravgrävaren lastas för nytt uppdrag.

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet.