Att förbereda en ny kyrka

Längtan blir extra handfast när man får skapa med sina egna händer. Se bilderna från dem som formade altartavlan och bytte möbeltyg på kyrkans stolar.

Dina händer behövs också om det ska hända något spännande i kyrkan! Välkommen att engagera dig i frivilligarbetet.

Olof Roos, församlingarnas kyrkoherde