Ås församlingsråd

I Ås församlingsråd sitter 7 ledamöter och 4 ersättare, under ledning av ordförande Ingrid Torstensson, för perioden 2018-2021

Ingrid Torstensson är ordförande i Ås församlingsråd. Foto: Anders Gustafsson

Ås församlingsråd 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Ingrid Torstensson, ordförande
Iréne Bohm Backlund
Maria Richter
Anna Häggblad
Göran Palm
Ulf Wärdell
Mikael Karlsson
Johannes Swahn Paulsson, församlingsherde, på kyrkoherdens mandat

Ersättare
Måns Eriksson
Peter Wärdell
Margit Andersson
Jan-Olof Hemmingsson

Kontakt
Ingrid Torstensson, ordförande
070-308 55 13
ingrid.torstensson@gmail.com

Församlingsrådet vill lyssna, lära och ta sitt ansvar för församlingens bästa. Det mötena tar upp kan handla om vilken typ av gudstjänster vi vill prioritera, vad våra kollekter ska gå till eller hur våra pengar ska fördelas mellan olika verksamheter i kyrkan. En annan viktig funktion är att följa upp beslut och utvärdera verksamheten.