Ås församlingsråd

I Ås församlingsråd sitter sju ledamöter och två ersättare, under ledning av ordförande Ingrid Torstensson, för perioden 2022–2025

Ås församlingsråd 2022–2025

Ordinarie ledamöter
Ingrid Torstensson, ordförande
Linda Bergstedt
Iréne Bohm Backlund
Anna Häggblad
Mikael Lindé
Ulf Wärdell
Johannes Swahn Paulsson, församlingsherde, på kyrkoherdens mandat

Ersättare
Margit Andersson
Jan-Olof Hemmingsson

Kontakt
Ingrid Torstensson, ordförande
070-308 55 13
ingrid.torstensson@gmail.com

Ingrid Torstensson är ordförande i Ås församlingsråd. Foto: Anders Gustafsson

Församlingsrådet vill lyssna, lära och ta sitt ansvar för församlingens bästa. Det mötena tar upp kan handla om vilken typ av gudstjänster vi vill prioritera, vad våra kollekter ska gå till eller hur våra pengar ska fördelas mellan olika verksamheter i kyrkan. En annan viktig funktion är att följa upp beslut och utvärdera verksamheten.