Taizé 2008
Foto: Jason Micheli

Taizé

I Taizé möter vi Gud och hela världen. Busslaster med ungdomar, också från vårt län, har rest till Frankrike och klostret Taizé för bibelsamtal, gudstjänster och ett enkelt sätt att leva tillsammans.

Från våra församlingar har det regelbundet samordnats resor till kommuniteten i Taizé. Många har upptäckt sångskatten och upplevt enkelheten och mångfalden i samvaron där. 

Tält för möten och måltider i Taizé.
Foto: Maja Björk Edlund

Taizé - också en inre resa

Taizé och dess andlighet har betytt oerhört mycket för ungdomar som varit där. Man finns där en hel vecka, för att leva med i dess puls, lära känna sig själv lite bättre och umgås med varandra i öppenhet och gemenskap.  Det är ingen vanlig utlandsresa utan hellre en upptäcktsfärd. En möjlighet att söka sig till källan.
Läs mer om TAIZÉ på gemenskapens egen hemsida.

I Taizé bidrar enkla melodier med viktiga bibeltexter till det som gör gemenskapen så gränslös och samtidigt så central. Det har påverkat vårt sätt att fira gudstjänst också.  

Välkomna att uppleva innerligheten och enkelheten i en Taizé-mässa, som firas några gånger om året i flera av våra församlingar!