Foto: Thorsten Stjärnered.

Kyrkor & kapell

Våra kyrkor välkomnar dig på en upptäcktsfärd till en större värld.

En unik byggnad

Kyrkan är byggd främst för att vi ska fira gudstjänst där och mötas vid viktiga milstolpar i livet.

Altaret är en symbol för Guds närvaro i kyrkan

Här dukas bröd och vin.
Hit samlas vi till nattvard.
Vid altaret läses Guds ord.
Här bär prästen fram lovsång och böner till Gud.
Altaret är en helig plats.
Vi kläder det med en duk, smyckar det med blommor och pryder det med ljus.

Predikstolen

är i äldre kyrkorofta rikt utsmyckad. I predikstolens tak finns ibland en duva, symbol för kyrkans tro på att den helige Ande talar genom Bibelns ord.

Dopfunten

Funt är ett latinskt ord som betyder källa. Numera har dopfunten i allmänhet en lten silverskål för dopvattnet. I många medeltida kyrkor stod dopfunten längst ner i kyrkan, som en påminnelse om att dopet är ingången till det kristna livet.

Koret

är namnet på platsen längst fram i kyrkan, där altaret står. Våra kyrkor är byggda så att koret ligger i öster. I öster går solen upp och i öster tänkte man sig förr att paradset låg. Koret med sitt altare i öster blir så en påminnelse om det förlorade paradiset och visar symboliskt mot den himmel som en gång väntar.

Långhuset

kallas den del av kyrkan där församlingen sitter. I Rödöns kyrka är långhuset avdelat i olika sektioner genom rader av pelare. Då talar man om "skepp" - mittskepp och sidoskepp.

Vapenhus

är det gamla namnet på kyrkans förstuga. Namnet går tillbaka på den medeltida seden att lämna vpanen där, för att inte med dem störa kyrkorumets frid.

I sakristian

förebereder präst, kantor, kyrkvaktmästare och kyrkvärdar dagens gudstjänst. Där förvaras också kyrkans skrudar.

Hela kyrkan

är utformad så att den redan genom sitt yttre ska öppna våra sinnen för Gud. Rymd och utsmyckning ger oss upplevelsen av en annan dimension mitt i vår vardagsvärld.