Foto: Thorsten Stjärnered.

Kyrkor & kapell

Våra kyrkor välkomnar dig på en upptäcktsfärd till en större värld.

Alsens kyrka

Enligt traditionen byggdes redan på 1000-talet en kyrka i västra delen av Alsen. Alsens nuvarande kyrka invigdes 1924.

Aspås kyrka

Aspås nuvarande kyrka invigdes 1844. Kyrkan hade uppförts efter ritningar av Fredrik Blom i återhållsamt nyklassicistisk stil och tog fyra år att bygga.

Hotagens kyrka

Hotagens kyrka från 1861 ligger på det vackra Kyrknäset omgivet av vatten på tre sidor.

Jänsmässholmens kapell

Den 5 juli 1931 invigdes Jänsmässholmens nuvarande kapell. År 1960 byggdes den nya klockstapeln.

Krokoms kyrka

8 september 2013 invigdes Krokoms kyrka.

Laxsjö kyrka

1884 stod Laxsjöns ståtliga stenkyrka klar. Den var uppförd av bygdens eget folk, som med arbete och material lämnat det största bidraget till detta storverk.

Näskotts kyrka

Näskotts kyrka

Näskotts kyrka var ursprungligen en medeltida träkyrka som byggdes senast under 1400-talet.

Näldens församlingshem

Mitt i byn ligger Församlingshemmet som ett kyrkans skepp. Med kyrksal, kök och kontor på övre däck och med barn- och ungdomslokaler och fler arbetsrum en trappa ner.

Offerdals kyrka

Offerdals kyrka är en av Jämtlands fyra äldsta stenkyrkor.

Rödöns kyrka

I Rödöns kyrka firas församlingens stora högtider - som konfirmation, första Advent och julotta och de flesta konserterna.

Rönnöfors kyrka

Rönnöfors kyrka invigdes 1954 av biskop Gunnar Hultgren. Läs om kyrkan och se hur den ser ut från insidan.

Ås kyrka

Kyrkan i Ås ligger intill tätortsbebyggelsen högt ovanför Storsjön. Kyrkan från 1870-talet ersatte en medeltida kyrka några tiotal meter åt sydost. Kyrkomiljön är en del av Storsjöbygdens riksintresseområde och ett focus för bygden.

Sankt Olofskälla i Vikeränget - rum för plilgrimsgudstjänster.

Kyrkan - en rastplats

I friluftsgudstjänster gläds vi över mötesplatserna i Guds fria natur

En unik byggnad

Kyrkan är byggd främst för att vi ska fira gudstjänst där och mötas vid viktiga milstolpar i livet.

Altaret är en symbol för Guds närvaro i kyrkan

Här dukas bröd och vin.
Hit samlas vi till nattvard.
Vid altaret läses Guds ord.
Här bär prästen fram lovsång och böner till Gud.
Altaret är en helig plats.
Vi kläder det med en duk, smyckar det med blommor och pryder det med ljus.

Predikstolen

är i äldre kyrkorofta rikt utsmyckad. I predikstolens tak finns ibland en duva, symbol för kyrkans tro på att den helige Ande talar genom Bibelns ord.

Dopfunten

Funt är ett latinskt ord som betyder källa. Numera har dopfunten i allmänhet en lten silverskål för dopvattnet. I många medeltida kyrkor stod dopfunten längst ner i kyrkan, som en påminnelse om att dopet är ingången till det kristna livet.

Koret

är namnet på platsen längst fram i kyrkan, där altaret står. Våra kyrkor är byggda så att koret ligger i öster. I öster går solen upp och i öster tänkte man sig förr att paradset låg. Koret med sitt altare i öster blir så en påminnelse om det förlorade paradiset och visar symboliskt mot den himmel som en gång väntar.

Långhuset

kallas den del av kyrkan där församlingen sitter. I Rödöns kyrka är långhuset avdelat i olika sektioner genom rader av pelare. Då talar man om "skepp" - mittskepp och sidoskepp.

Vapenhus

är det gamla namnet på kyrkans förstuga. Namnet går tillbaka på den medeltida seden att lämna vpanen där, för att inte med dem störa kyrkorumets frid.

I sakristian

förebereder präst, kantor, kyrkvaktmästare och kyrkvärdar dagens gudstjänst. Där förvaras också kyrkans skrudar.

Hela kyrkan

är utformad så att den redan genom sitt yttre ska öppna våra sinnen för Gud. Rymd och utsmyckning ger oss upplevelsen av en annan dimension mitt i vår vardagsvärld.