Kontakt

Besöks- och telefontider: Måndag, tisdag och torsdag 09:00–12:00 Telefon: 0640-171 00 E-post: krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se

Krokoms pastorat

Telefontider
Expedition måndag, tisdag, torsdag  09:00–12:00
Telefon: 0640-171 00 
Vi har tre knappval:
1. Begravning
2. Gravärenden
3. Övriga ärenden

Besökstider
Expedition måndag, tisdag, torsdag  09:00–12:00

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandvägen 10 B, Krokom

Postadress
Krokoms pastorat
Strandvägen 10 B
835 32 Krokom  

Fakturaadress
Krokoms pastorat
Fack 77802718
Box 15018
750 15 Uppsala
E-post: 77802718@faktura.svenskakyrkan.se
Mer uppgifter till dig som är leverantör hittar du här -->

E-post
krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se

Bankgiro
747-8779

Swish-nummer - för kollekter och andra betalningar
Organisationsnummer: 252004-9236

Begravningsombud
Henrik Munck af Rosenschöld
070-312 48 47, henrik.munck@yahoo.se

Personal/Anställda

Personal som jobbar i kyrkan och vill lyssna på dina önskemål.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

I livets olika skeden vill kyrkan vara med.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till olika aktiviteter eller beställa några av våra tjänster!

Ideella medarbetare

Särskilt det internationella arbetet i kyrkan bärs upp av många frivilliga krafter, men även i diakoni- och integrationsarbetet behövs det ideella engagemanget.

Kontakt på kvällar och helger

Jourhavande präst kan nås varje dag mellan kl 21.00 - 06.00. Du ringer 112 och blir kopplad.