Bild för Föllingebygdens församling, en pojke som målar, en kyrkdörr och en kyrkvaktmästare
Foto: Anders Gustafsson

Föllingebygdens församling

Föllingebygdens församling ligger i norra Jämtland. Bland verksamheterna hittar du flera barngrupper, konfirmander, körer för många åldrar. Här finns kyrkor i Föllinge, Hotagen, Laxsjö och ett kapell i Skärvången.

Barnverksamhet i Föllinge

Här hittar du samlad barnverksamhet för Föllingebygdens församling.

Barnkören Solstrålarna i Föllinge

Barnkör, åk F-4, övar på tisdagar i Föllinge prästgård.

Renovering av Hotagens kyrka

Renoveringen av Hotagens kyrka pågår för fullt. Just nu sker arbeten med att riva lös puts och rengöra fasader och kors.

Laxsjö blomsterfond - nytt bankgiro

Fr.o.m 2021-01-01 har Laxsjö blomsterfond nytt bankgiro. Det nya bankgirot är 747-8779

Sydsamiskt språkbad

Bilder från kursen "sydsamsikt språkbad" som avslutades med en mässa i Hotagens kyrka.

Föllingebygdens kyrkokör

Kören där musikglädjen värdesätts. Övning tisdagar 19:00–21:00. Startar 5 september.

Fonder i Föllingebygdens församling

Här finns information om Torstens Pålssons fond, Föllinge-Hotagens Brandförsäkringsbolags stiftelse samt Kjerstin och Olof Nilssons Donationsfond

Säkra gravstenar

I Krokoms pastorat har man en gigantisk uppgift framför sig: provtrycka 11 000 gravstenar!

Radioandakter i Radio Krokom

Under våren 2024 sänder vi radioandakter (inspelade 2021) i Radio Krokom, söndagar 11:00 (repris 21:00). Det går även att lyssna här.

Blombukett

Minnesfonder i pastoratet

Vill du skicka en minnesgåva till någon du vill hedra minnet av? Här hittar du minnesfonderna i Krokoms pastorat.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Kyrkbladet

Tidningen från Alsen, Aspås, Föllinge, Näskott, Offerdal, Rödön och Ås församlingar. Tidningen har ersatts av annonsering i Krokomsbladet där vi finns med på ett uppslag. Läs gärna våra tidigare utgivna tidningar.

Kom & sjung-kören

Blandad kör för sångglada daglediga, där alla kan hänga med oavsett körvana. Vi träffas i Krokoms kyrka.

Föllingebygdens kyrkor och kapell

Hotagens kyrka

Hotagens kyrka från 1861 ligger på det vackra Kyrknäset omgivet av vatten på tre sidor.

Laxsjö kyrka

1884 stod Laxsjöns ståtliga stenkyrka klar. Den var uppförd av bygdens eget folk, som med arbete och material lämnat det största bidraget till detta storverk.