Bli medlem

Tack vare dig kan Krokoms pastorat erbjuda en mångfaldig verksamhet. Varje medlem behövs för att vi ska kunna fortsätta med vårt arbete. Vill du bli medlem? Anmäl dig här.

Bli medlem!

Här hittar du blanketter för inträde i Svenska kyrkan:

Anmälan om inträde

Anmälan om inträde för barn under 18 år

Blanketten skickas till: Krokoms pastorat, Strandvägen 10 B, 835 32 Krokom.  

Du kan också vända dig till vår församlingsexpedition på telefon: 0640-171 00 .

Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.