Meny

Medlem

Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan skall kunna fortsätta sin verksamhet. Vi hör ihop och gör väl tillsammans. Tack vare medlemmarnas kyrkoavgifter, intresse och engagemang kan Svenska kyrkan erbjuda en mångfaldig verksamhet.

Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många:

Livets stora händelser

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Solidaritet – för alla överallt

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. Inte minst genom våra diakoner erbjuds hjälp och aktiviteter för ensamma, gamla och socialt utsatta människor. Men Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och utlandssvenskar. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

Barn och ungdomar

"Störst av allt är kärleken!" - Guds och vårt ömsesida JA till varandra. Bild: Magnus Aronson/IKON

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. I våra församlingars verksamhet finns Öppet kyrkis och babyrytmik, kyrkans barntimmar och Miniorer. Varje år konfirmeras en majoritet av ungdomar mitt i sin kanske tuffaste fas i livet. Genom ditt medlemskap ger du alla barn rätt till en avgiftsfri verksamhet med kvalitet.

Kultur, musik och körer

I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 300 människor i alla åldrar sjunger i någon kör hos oss. Du bidrar till ett imponerande lokalt och musikaliskt kulturutbud genom att vara medlem i kyrkan.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Här i Krokoms kommun fungerar kyrkorna som ett historiskt landmärke och har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också en välbesökt och uppskattad tyst avskild plats för egna tankar. Tack vare alla medlemmar kan vi bevara våra kyrkor och hålla dem öppna.

Olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en viktig stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Du som medlem gör detta möjligt.

En plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Hos oss finns det alltid någon att samtala med. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Bli medlem

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan.  Det går också att anmäla att man önskar bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Skriv ut blanketten och skicka den till Kyrkans Hus, Box 120, 835 22 KROKOM.