Ungdomsgruppen ÅRAN
Foto: Anders Gustafsson

ÅRAN - unga i kyrkan

Ungdomsgruppen ÅRAN är fortsättningen på konfirmandtiden. En del av ungdomarna är aktiva som unga ledare. Andra vill bara få vara tillsammans i kyrkans träffar.

Är du konfirmerad eller inte, spelar ingen roll, ÅRAN är en öppen verksamhet där alla ungdomar från årskurs 7 är välkomna.

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vilket innebär att medlemmarna tillsammans bestämmer vad man ska göra.

Under hösten kommer träffarna att vara varannan torsdag i Krokoms kyrka. Vi delar även gemenskap genom andakter, gudstjänster och läger.

Läger - en härlig form av gemenskap

Ledare för ÅRAN: