Välkomna att droppa in till dop!
Foto: Magnus Aronson, IKON

Vi vill gärna få döpa ert barn

GRATTIS kära nyblivna föräldrar!

 När man får barn är det många drömmar och förväntningar som väcks till liv. Men också oro inför en oviss framtid och det stora föräldraansvaret. En ny människa med hela livet framför sig ska växa upp och formas i ens hem. Låt oss få berätta om vad kyrkan kan göra för er och ert barn.  

Fötter på ett spädbarn, närbild
Redan som ett spädbarn får jag en plats i kyrkan. Där får jag vila i Guds kärlek, växa och utvecklas i min tro och vara ett välsignat barn. Det känns oerhört stort och blir så enkelt och handfast i samband med dopet, berättar kyrkoherde Olof Roos.

Dopets tecken

  För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. I dopet får vi dela glädjen över det nya liv som Gud har skapat och över det förtroende vi fått.

När ett barn döps ber vi att Gud ska vara nära barnet och skydda det. Gud kommer oss nära i Jesus Kristus. Han som är Guds son kom som en människa till oss och sa ”Jag är med er alla dagar”.

Flera inslag i dopgudstjänsten kan hjälpa oss att bättre förstå innebörden av denna osynliga närvaro.

Den långa dopklänningen visar att barnet inte bara ska växa fysiskt, utan också växa i sitt inre, i tron och kunskapen om Guds rike. Dräktens vita färg står för renhet.

Vattnet för också tanken till renhet. ”Dopets bad” talas det om i Bibeln. Vi föds till den här världen omslutna av vatten, och genom dopets vatten blir vi Guds barn.

Dopdräkter som Aspås församling lånar ut.
Foto: Holger Jansson.

Dopljuset påminner om Jesus som är starkare än mörkret. Han vill leda oss på vägen genom livet, liksom ett ljus kan visa vägen i mörkret. Men det vill också uppmana den kristne att sprida ljus och värme till andra.

Korstecknet över barnets panna, mun och hjärta visar att Jesus kallar oss att vara hans lärjungar. 

Ett löfte för framtiden

 Den som är döpt har rätt att tro på sitt dop hela livet. Dopet består under alla förhållanden, hur man än lyckas eller misslyckas i livet. Det visar Jesus på alla sätt i sin undervisning. Dopet är löftet om Guds öppna famn, där förlåtelsen alltid finns att få för dem som längtar och vänder tillbaka till Gud. Det löftet fick vi när Jesus dog för vår skull. Dopet ger oss också hopp om att få dela glädjen i Guds himmel en gång. Det hoppet fick vi när Jesus uppstod på påskdagen.

Barnets namn

  När ett barn döps säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Men barnet får inte sitt namn vid dopet, utan när föräldrarna bestämmer vad barnet ska heta. Inom 3 månader från födelsen ska barnets namn anmälas till Skatteverket, vilket skickar uppgift om personnumret till vårdnadshavarna tillsammans med en blankett som ska fyllas i och skickas tillbaka. Det finns möjlighet att i efterhand lägga till namn, och även då tar man kontakt med Skatteverket.

”Nu” eller ”vi vill vänta lite”

Den som döps blir en del av Guds familj och kyrkan i världen och därmed också medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar som vill avvakta med dop kan anmäla att barnet ändå ska tillhöra Svenska kyrkan. Vid 18 år får barnet som vuxen själv ta ställning till dop och medlemsskap.

Dop och tro hör ihop

  Jesus talar inte bara om att döpa, utan också om att lära och undervisa. Föräldrar, faddrar och församling ska hjälpas åt att visa barnet på Guds rikes möjligheter. Att be aftonbön med barnet eller läsa bibelberättelser tillsammans kan vara ett första steg på trons väg. De flesta församlingar har barngrupper av olika slag på vardagarna, och Gudstjänst för stora och små (även kallad familjegudstjänst) firas regelbundet. Ring gärna och fråga vad vi gör för barnen i er församling.  

Dop kostar inget

 Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Församlingen kan låna ut dopklänning och lokal för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt.

Kontakt

Besöks- och telefontider: Måndag, tisdag och torsdag 09:00–12:00 Telefon: 0640-171 00 E-post: krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se