Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Aspås församlingsråd

Församlingsrådet har omsorg om församlingslivet och församlingens grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

aspås församlngsråd 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Ingrid Eriksson, ordförande
Bertil Eriksson, vice ordförande
Elisabeth Whass
Britt-Inger Kalén
Ann-Christine Persson
Elisabeth Gärdin

Ersättare
Bo Karlsson
Holger Jansson
Rune Mats
Kristina Eliasson, på kyrkoherdens mandat

Kontakt
Ordförande i Aspås församlingsråd
Ingrid Eriksson
070-670 89 69
E-post

Församlingsrådets uppgifter

  • Val av vice ordförande i församlingsråd
  • Val av kyrkvärdar varav en jämte kyrkoherden skall vara inventarieansvarig
  • Beslut om församlingskollekter
  • Anordnande av församlingsdagar
  • Utvecklingsarbete och förslag till förändringar i verksamheten
  • Vänförsamlingsarbete
  • Ansvar för församlingens stiftelser och gåvomedel
  • Lös egendom, d v s inredning och utsmyckning av församlingsgård och kyrka.

Dessutom finns i kyrkoordningen uppräknat flera uppgifter för församlingsrådet när det gäller att planera gudstjänstlivet i församlingen.