Aspås församlingsråd

Församlingsrådet har omsorg om församlingslivet och församlingens grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Aspås församlingsråd 2022–2025

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Whass, ordförande
Bertil Eriksson
Gunnar Hellström
Britt-Inger Kalén
Elisabeth Gärdin
Bo Karlsson
Torben Nilsson
Mårten Oskarsson
Ulrika Wassberg
Kristina Eliasson, på kyrkoherdens mandat

Ersättare
Louise Öhnstedt
Rune Mats

Kontakt
Elisabeth Whass, Ordförande i Aspås församlingsråd
073-806 95 37

Församlingsrådets uppgifter

  • Val av vice ordförande i församlingsråd
  • Val av kyrkvärdar varav en jämte kyrkoherden ska vara inventarieansvarig
  • Beslut om församlingskollekter
  • Anordnande av församlingsdagar
  • Utvecklingsarbete och förslag till förändringar i verksamheten
  • Vänförsamlingsarbete
  • Ansvar för församlingens stiftelser och gåvomedel
  • Lös egendom, det vill säga inredning och utsmyckning av församlingsgård och kyrka.

Dessutom finns i kyrkoordningen uppräknat flera uppgifter för församlingsrådet när det gäller att planera gudstjänstlivet i församlingen.