Aspås församlingsråd

Församlingsrådet har omsorg om församlingslivet och församlingens grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

aspås församlngsråd 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Ingrid Eriksson, ordförande
Bertil Eriksson, vice ordförande
Elisabeth Whass
Britt-Inger Kalén
Ann-Christine Persson
Elisabeth Gärdin

Ersättare
Bo Karlsson
Holger Jansson
Rune Mats
Kristina Eliasson, på kyrkoherdens mandat

Kontakt
Ordförande i Aspås församlingsråd
Ingrid Eriksson
070-670 89 69
E-post

Församlingsrådets uppgifter

  • Val av vice ordförande i församlingsråd
  • Val av kyrkvärdar varav en jämte kyrkoherden skall vara inventarieansvarig
  • Beslut om församlingskollekter
  • Anordnande av församlingsdagar
  • Utvecklingsarbete och förslag till förändringar i verksamheten
  • Vänförsamlingsarbete
  • Ansvar för församlingens stiftelser och gåvomedel
  • Lös egendom, d v s inredning och utsmyckning av församlingsgård och kyrka.

Dessutom finns i kyrkoordningen uppräknat flera uppgifter för församlingsrådet när det gäller att planera gudstjänstlivet i församlingen.