Foto: Anders Gustafsson

Gudstjänstliv i Krokom och Rödön

I Rödöns församling vill vi att gudstjänsten ska präglas av: Gemenskap, Delaktighet och Upplevelsen av det Heliga.

Kalender

Ta del av vad som händer i våra kyrkor och församlingshem i Krokoms pastorat

Gudstjänster

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud. Här finns tema och texter för kommande söndag. Och mycket mer.

Gemenskap

Gudstjänstens karaktär ska vara välkomnande. Detsamma gäller kyrkorummet. Alla deltagare i en gudstjänst ska få känna sig sedda och inkluderade i gemenskapen. Gudstjänsten ska ha låga trösklar med tydligt centrum. Män, kvinnor, äldre, barn, ungdomar, invandrare, handikappade, sorgehus eller dopföljen - alla ska mötas av omtanke.
Tillfälle till gemenskap i anslutning till gudstjänsten genom till exempel kyrkkaffe är önskvärt så långt det är möjligt.

Delaktighet

Stämningsfull julmorgon på Rödön.
Traditionen med julotta och sång av Rödökören från kortrappan lever stark. Foto: Ulf Kalén.
Att många hjälps åt att planera och delta aktivt tror vi gör gudstjänsten relevant, meningsfull och angelägen. Även om inte alla är medverkande i ordets snävare mening. Vi fäster en särskilt stor vikt vid barnens delaktighet och vill ge uppgifter som till exempel bön, sång, ljuständning , ”barnens minut” och att om konfirmander är med i gudstjänsten de ska få känna sig inkluderade och delaktiga.

Upplevelsen av det Heliga

Det betyder att medvetet arbeta för att upptäcka gudstjänsten som en mötesplats mellan Gud och människan i alla hennes dimensioner där känslan ofta är en bortglömd del. Musiken har förmågan att bära upplevelsen av Gud och fördjupa ett budskap. Vi vill vara en församling som präglas av sång och glädje.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.