Barnverksamhet i Ås

Här hittar du samlad barnverksamhet för Ås församling.

Sån skön cirkel av unga som gillar miniminiorerna i Näskott.

Miniorer i Ås

För både pojkar och flickor i årskurs 2.

Babyrytmik i Ås

För föräldrar med barn från nyfödd till cirka 2 år. Startar 22 september.

Stor och liten i Ås

Måndagar 09:00–11:30 Ås församlingsgård. Drop-in.

Välkomna att droppa in till dop!

Vi vill gärna få döpa ert barn

GRATTIS kära nyblivna föräldrar!