Katekesen - första bönen

Låt ditt namn bli helgat.

177. Vad ber vi om i första bönen?

Vi ber att Guds namn, som i sig självt är heligt, också skall hållas heligt hos oss.

Ps 115:1
    Inte oss, Herre, inte oss utan ditt namn skall du ge ära, du som är god och trofast!

178. När hålles Guds namn heligt hos oss?

När Guds ord läres rent och klart och vi lever efter det, heligt som Guds barn.

Jer 23:28
    Den som har fått ta emot mitt ord, han förkunnar verkligen mitt ord. Det är skillnad på halm och säd, säger Herren.

Matt 5:16 
   Ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

179. Vem ohelgar Guds namn?

Den, som lär och lever annorlunda än Guds ord lär, ohelgar ibland oss Guds namn.

Matt 15:9
    Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.

Rom 2:23
    Du är stolt över lagen men vanärar Gud genom att överträda den.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament