Aspås kyrka byggd 1840.

Om Aspås kyrka

Historia och interiör

Skapad: 2013-03-17 15:05:00


Byggd: 1840-44 av byggmästare Anders Åkerlund, Härnösand.

Inredning: predikstol av Salomon Hägglöf 1840, skenperspektiv, målning, förgyllning och altarkors av Göran Sundin 1842-43, gamla altaruppsatsen av Jonas Granberg 1739-40.

Medeltida historia

Aspås medeltida kyrkomiljö bevarar en ruin, kyrkogård och stiglucka. Gamla kyrkan övergavs 1844, då nuvarande kyrka togs i bruk. Från medeltiden bevaras ett rökelsekar i brons av gotisk typ och träskulpturen Kristus som smärtornas man från 1500-talet.

Aspås nya kyrka är en tidstypisk nyklassisistisk salkyrka men lanternintorn och stora rundbågiga fönster. Interiören har genomgått vissa förändringar under 1900-talet men kvar är en för Jämtland typisk korväggsmålning med skenarkitektur och böljande blå draperier som kröns av den liksidiga triangeln, omgiven av molnformation och kraftfulla strålar. I altarväggens nisch framställs Kristi lidande i form av ett träkors, behängt med lidandessymbolen, törnekransen.

På 1930-talet utförde konstnär Paul Jonze dekorationsmålningar i fönsternischerna och målade det österländska landskapet bakom altaruppsatsen. Vid norra väggen placerades den gamla altaruppsatsen, utförd av Jonas Granberg under hans s.k. akantusperiod. Kompositionen är uppbyggd kring den Korsfäste med en ram av eleganta sniderier som kröns av en sol.

Dopfunten

Dopfunten i snidat trä och rikt bemålad tillhör de för Jämtland så karaktäristiska dopställen från slutet av 1600-talet med vinrankeomvirat skaft och änglaflykter runt cuppan.

Källa: Birgitta Cederberg: Våra kyrkor, Jamtli, 1998

Aspås kyrka har en imponerande ljuskrona
Foto: Thorsten Stjärnered