Viktigt att barn och familj tillsammans får följa upp det kapital som dopet rymmer.
Foto: Näskotts församling.

Dopuppföljning

Om Kyrkis, bibelns berättelser, att pröva att be och vara med i familjegudstjänster är som skattjakt i dopets anda.

Se, så rik du är!

Som döpta behöver vi få kännedom om Gud och den tro vi är döpta till.

Kyrkans barntimmar eller ”kyrkis” som det populärt kallas är en del av kyrkans  dopuppföljning.

En möjlighet för  4-5 åringar att lära sig om kristen tro och den tro de är döpta till. Något krav på att vara döpt ställer vi dock inte. Alla är välkomna. Så vad är det då vi gör när vi samlas till kyrkans barntimmar? En central roll har bibelberättelsen.

Ibland använder vi oss av flanomaterial, vilket är figurer –  människor, djur, träd mm – tryckta på tyg och som barnen får hjälpa till med att sätta upp på en särskild tavla för att illustrera den aktuella berättelsen. Som variation kan man leka teater, använda dockor och göra olika rörelser med kroppen. Möjligheterna är många för att fånga de vetgiriga barnen! Sång är också en del av ”barntimmekulturen”.

Gamla och nya kyrkissånger och psalmer får plats i sångstunden. Att få lära sig be  är ytterligare en sak barnen får göra. Barnens böner är särskilt viktiga för Gud som säger att barnen är de största i hans rike. Därutöver leker vi olika lekar för att  främja gemenskapen. Många barn tycker också om att pyssla och där försöker vi variera pysslet utifrån kyrkoårets bibelberättelser. Det kan tex vara att göra en ängel inför den helige Mikaels dag. Änglarna visas sedan upp i den aktuella gudstjänsten.

Våra församlingar har familjegudstjänster, även kallade ”gudstjänster för stora och små”, ungefär en gång i månaden. Barn är givetvis välkomna på alla gudstjänster, men dessa gudstjänster är vanligtvis anpassade för barn med en enklare predikan och med sånger från Barnpsalmboken.