Foto: Malin Wrigstad/IKON

Verksamhet

Vi behöver varandra för att se nya perspektiv och ha roligt och gott tillsammans kring det som intresserar och utvecklar oss. Oavsett ålder, bakgrund, status eller åsikter.

Barn och änglar hör nära ihop.

Barn och familj

Ta del av vår barnverksamhet som riktar sig till åldrarna 0–15 år. Våra aktiviteter ger fina möjligheter att träffa och lära känna andra föräldrar, vuxna, barn och ungdomar.

Unga i Svenska kyrkan

Unga

Konfirmand- och ungdomstiden ger dig ärliga samtal och kravlös gemenskap - med möjlighet till andlig utveckling.

Vuxna

Vi vill lära hela livet - för hela livets skull och vara en miljö för vila, växt och välsignelse.

Internationellt arbete

I det lokala finns också det globala naturligt med. I omtanken och stödet till Svenska kyrkans internationella arbete och till utlandskyrkan. Vi lyfter fram frågor om rättvisa och klimat, ber och bildar opinion.

Musik

Välkommen till körsång, konserter och andra musikupplevelser. Som lyssnare och som sångare.

Andlig vägledning

Rum för vila, växt och välsignelse vill vi att dessa viktiga möten ska vara.

Gudstjänster

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud. Här finns tema och texter för kommande söndag. Och mycket mer.