Foto: Malin Wrigstad/IKON

Verksamhet

Vi behöver varandra för att se nya perspektiv och ha roligt och gott tillsammans kring det som intresserar och utvecklar oss. Oavsett ålder, bakgrund, status eller åsikter.