Katekesen - fjärde bönen

Ge oss idag det bröd vi behöver.

193. Vad menas här med dagligt bröd?

Allt det som nödvändigt hör till livets uppehälle såsom mat och dryck, kläder, hus och hem med mera.

Ords 30:8 
    Gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd.

194. Ger Gud inte dagligt bröd utan att vi ber om det?

Gud ger även utan att vi ber om det dagligt bröd åt alla människor, också de onda.

Ps 145:15
    Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid.

Matt 5:45 
    Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

195. Varför behöver vi då be om dagligt bröd?

Om vi inte i tron begär det dagliga brödet och tar emot det som en Guds gåva, så kan vi inte ha den rätta välsignelsen av det.

Matt 4:4 
    Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

1 Tim 4:4-5
    Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse; det blir rent genom Guds ord och genom bön.

196. Vad ber vi alltså om i fjärde bönen?

Inte bara att Gud skall ge oss vårt dagliga bröd utan också om att kunna erkänna det som en Guds gåva och ta emot det med tacksamhet.

197. Varför säger vi: ge oss i dag?

För att vi inte i misströstan skall sörja för morgondagen, utan tryggt lita på att Guds godhet är ny varje morgon.

Matt 6:34
    Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Klag 3:22-23 
    Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet.
 

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament