Foto: Anders Gustafsson

Krokoms kyrka

8 september 2013 invigdes Krokoms kyrka.

Kika runt i Krokoms nya kyrka med hjälp av en panoromabild i 360 grader. Foto: Fotograf Jörgen Nilsson
Arkitekt Karl-Erik Jonasson skriver sin namnteckning i regelvirket.

Arkitekten om Krokoms kyrka

Här berättar arkitekten om sin skapelse

I församlingsaftnar träffas ofta grannar och andra kring ett internationellt engagemang.

Hyra i församlingshem eller sockenstuga

Låt oss skapa en hemmiljö man gärna vill komma tillbaka till.

Här bygger vi en kyrka tillsammans - för tro, hopp och kärlek i Krokom.

Kyrkbygget

Följ frågan om ny kyrka i Krokom här på hemsidan!

Krokoms kyrka

Efter en mångårig process med flera förslag både på ombyggnad av den gamla kyrkan och nybyggnadsalternativ beslöt samfällda kyrkofullmäktige i juni 2011 att försöka genomföra det nybyggnadsförslag som arkitekt Karl-Erik Jonasson tagit fram i samarbete med en referensgrupp bestående av följande personalrepresentanter och kyrkopolitiker: Mikael Sjödin, Evert Jonsson, Anna-Carin Stuenes Carlsson, Carina Grahn Hellberg, Henrik Munck af Rosenschöld, Elisabeth Claesson-Trång, Iréne Qvarnberg, och Tore Sunding, som med stort engagemang och intresse tog sig an uppgiften.

Bygglovritningar färdigställdes i början av 2012 och dessa handlingar användes också i den förfrågan som gick ut till presumtiva byggentreprenörer för att i partneringform medverka i detaljprojektering och byggande. För att projektet skulle kunna genomföras inom den beslutade kostnadsramen visade det sig nödvändigt med ytterligare förenklingar och bantningar, bland annat måste man avstå från möjligheten att i ett senare skede kunna inreda vinden. Husets karaktär och speciella intensioner i övrigt har dock i allt väsentligt behållits och genomförts.

Treeab Bygg AB genom Olle Axne var den byggentreprenör som lämnade det fördelaktigaste anbudet och som också antogs som huvudentreprenör, vilket senare ändrades till totalentreprenad i nära samråd med arkitekt och beställare. Ett samarbete som fungerat bra och där entreprenörer och hantverkare gjort ett noggrant arbete. Tekniskt sett är kyrkobyggnaden ett lågenergihus med modern teknik som byggts med låg miljöpåverkan och för en mycket låg energiförbrukning.

Bruttoarea omkring 585 M2. Total kostnad omkring 19 miljoner inklusive moms varav Härnösands stift bidragit med omkring 2 miljoner för lågenergisatsningen. Vid en ceremoni vid grundläggningen gjöts det in ett skrin i betongplattan vid  koret med några dokument och föremål från vår tid för att anknyta till tidigare kyrkobyggnadstraditioner.

Fakta

Beställare: Rödöns kyrkliga samfällighet genom Mikael Sjödin, Evert Jonsson och Marit Nordhall

Arkitekt: Jonasson Arkitekt genom Karl-Erik Jonasson

Konstruktion/ bygghandlingar: Månsson och Hansson AB genom Krister Månsson och Stina Thorén

EL: Jämtbygdens Elkonsult AB genom Tomas Pettersson

VVS: Östersunds VVS-konsult AB genom Hasse Johansson

Kalkylator: Torbjörn Torstensson

Akustik: WSP Östersund genom David Östling

Projektledare: TB Projektledning genom Tobias Brandt. KA/ Projektledare Pecka Dillner

Totalentreprenör: Treeab Bygg AB genom Olle Axne. Platschef Fredrik Axne

Underentreprenörer:

El: Elteknik genom Lars Olsson

Värme: PK-Svets & VVS AB genom Pelle Karlsson

Ventilation: MRJ Ventilation AB genom Markus Svensson

Måleri: Målarkompaniet genom Patrik Olsson

Specialsnickerier: Krokoms Träindustri AB genom Lars Lundgren

Undertak: Akustik och miljö i Östersund genom Nicklas Karlstedt

Yttertak: Biscaya Tak AB genom Håkan Lindström

Limträkonstruktioner: Konstruktion och leverans, Martinsons Byggsystem KB genom Niclas Kjell

Glaspartier: Glas och Port AB genom Thomas Bäck

Plåtslageri: Nyströms plåtslageri AB genom John Nyström

Golv: SB Golv o Kakel genom Bertil Lindgren

Mark: Thoréns AB genom Mattias Swedin

Konst och inredningskommitté: Vid sidan om byggentreprenaden har beställaren genom en särskild konstkommitté bestående av Mikael Sjödin, Anna-Carin Stuenes Carlsson, Carina Grahn Hellberg, Lars Wikegård, Anna Erlandsson och Karl-Erik Jonasson, tagit fram konstnärlig utsmyckning med nedanstående utförare.  

Glasdörrar mot kyrkorummet med etsade motivbilder: Design Anna Erlandsson.

”Prediskänken”: En fantasifull träkonstruktion som omramar/döljer en stor bildskärm i kyrkorummet.: Idé/form Karl-Erik Jonasson, snickeri/träskärning Krister Lundström, målning Anna Erlandsson.

Altare: Design Karl-Erik Jonasson, snickeri Åke Lindström, målning Målarkompaniet/ Anna Erlandsson. tapetseri Ingrid Söderberg.

Väv i koret med broderade djurbilder: Ide och form Anna Erlandsson i samarbete med Maya Westlund och Katarina Evans. Iden har varit att skolbarn i kommunen ombetts att rita får eller renar. Ett urval av dessa bilder har sedan broderats av broderikunniga kvinnor i bygden och applicerats på en väv som hänger mot korväggen.

Inredning Befintliga stolar från kyrkorummet har klätts om och återanvänts liksom ambo, dopfunt, korskärmar, lampetter etc.som som har fräschats upp och återanvänts. Stolar och bord till samlingssal och kyrktorg kommer att nyanskaffas senare.