Här bygger vi en kyrka tillsammans - för tro, hopp och kärlek i Krokom.
Foto: Thorsten Stjärnered

Kyrkbygget

Följ frågan om ny kyrka i Krokom här på hemsidan!

Länkar

Arkitekten om Krokoms kyrka

Krokoms nya kyrka

Att bygga en kyrka

Miljötänk i kyrkbygget

Krokoms nya kyrka blir Härnösands stifts och förmodligen hela landets första lågenergikyrka. Det står klart sedan stiftsstyrelsen beslutat att bidra med 1,7 miljoner kronor till nybygget.

Tore Andersson från Härnösands stift har medverkat i förverkligandet av landets första lågenergikyrka.
Thore Andersson, Härnösands stift. Foto: Thorsten Stjärnered.

Bidraget reserveras för att täcka den merkostnad det innebär att bygga en kyrka på det sätt som leder till att det behövs minimalt med energi för att bruka den. Det innebär bland annat att energisnål teknik genomgående installeras i kyrkan, exempelvis när det gäller belysning, värmesystem, ventilation, fönsterglas och apparatur.

 – Redan i svensk byggnorms standard är kraven på hur man bygger för att minimera energiförbrukningen ganska hårda. Kraven för att kallas lågenergihus är långt där under, säger Thore Andersson, byggnadsingenjör på Härnösands stift.

 – Det finns ett stort intresse för miljö- och energifrågor i Svenska kyrkan. Redan nu har jag kontaktats av kollegor i andra delar av landet som vill följa de innovativa byggplanerna, fortsätter Thore Andersson.

Stiftsstyrelsen beviljade bidraget med krav på delaktighet i den kunskapsmässiga utveckling som följer av lågenergibygget. Detta för att kunna bidra till att erfarenheterna sprids till andra församlingar.