Foto: Anders Gustafsson

Aspås kyrka

Aspås nuvarande kyrka invigdes 1844. Kyrkan hade uppförts efter ritningar av Fredrik Blom i återhållsamt nyklassicistisk stil och tog fyra år att bygga.

Kyrkan ligger högt, mitt i Aspås by, och platsen, som krävde stora diskussioner vid planeringen, fick före byggandets start fyllas ut med jordmassa för att nå erforderligt begravningsdjup. Kyrkan, som är slätputsad i en bruten vit kulör, har ”ett rektangulärt långhus med torn i väster, sakristia i norr och rakavslutat kor i öster”. Taket var från början klätt med stickspån, men har numera svartmålat plåttak.  

Historia

I kyrkbyns mitt, högt upp med en vidunderlig utsikt ligger Aspås kyrka. Den ersatte den gamla kyrkan som var trång och förfallen. 1839 sattes bygget igång och för att klara av det stora byggprojektet fick alla församlingsbor sluta upp och hjälpa till. Alla efter vad de hade råd med. Det kunde gälla att skänka bräder, kalk, sand och verktyg. När bygget väl var igång utdömdes böter till dem som inte fullgjorde sina dagsverken.
Hela tiden brottades församlingen med dålig ekonomi. Kyrkkassan räckte inte långt. Till slut tog man ett lån på 2000 riksdaler banco. Byggnaden uppfördes i sten. Bygget följde ritningen utom vad det gällde sakristian. Den uppfördes på norra sidan av koret vilket inte var vanligt. Den skulle ha legat på östra sidan koret ”efter vanligt plägar vara”.Kyrkan byggdes i stram, nyklassicistisk stil.
Kyrkans inre målningsarbete utfördes av Göran Sundin, en känd kyrkomålare, efter en intressant dispyt i kyrkstämman. Kyrkoherden nappade på Sundins erbjudande att måla kyrkan i ett modernt dekorationsmönster, som då var högsta mode och florerade runt i flera olika kyrkor. Församlingens ledamöter röstade däremot att målningsarbetet skulle utföras av bonden Erik Larsson, Halåsen Lit som var villig att utföra målningsarbetet för 200 kronor banco. Men kyrkoherdens vilja gick igenom och Sundin utförde arbetet till samma kostnad. Sundin brukade skriva brev till församlingarna, att han inte kom ”förrän våren jagat kylan ur kyrkmurarna”.

Källa: Aspås kyrka av Gudrun Pentén

Historia om Aspås kyrka

Sent 1200-tal Aspås första kyrka som idag är ruin uppfördes

1840 uppförs Aspås nuvarande kyrka efter ritningar av Fredrik Blom.

1842-1843 tillkommer bänkinredning och läktare. Predikstol av Salomon Hägglöf. Inre målningar Göran Sundin.

1844 invigs Aspås kyrka

1844 Orgeln med fasad tillkommer och orgelbyggare är Erik Peter Billström.

Aspås kyrka - invigdes 1844 och restaurerades 2015.
Foto: Carina Grahn Hellberg

1881 Putsades kyrkan om.

1889 -1890 Kaminer installeras

1890-1900 Invändig ommålning

1922 Kyrkans ursprungliga stickspåntak byttes mot svartmålad plåt

1926 Kyrkogården utvidgas

1927 putsades kyrkan om

1937-38 Omfattande invändig restaurering sker. Lagning av puts med kalkbruk. Fönsterbänkarnas spån kompletteras. Det mittersta fönstret på norra fasaden sätts igen och Södra fasadens port kläs med plåt.

1939 Gravkapellet uppförs på kyrkogården

1954 putsades kyrkan om och elvärme installeras.

1956 Nytt orgelverk

1957 Ny elektisk belysning

1958 Utvändig målning av kyrkan och nya fönsterbänkar av kopparplåt.

1982 Långhusets fönster målades om

1983 Ombyggnad av sakristian

1986 Torntaket spån lades om med plåt

1989-90 Vapenhuset byggs om och handikappanpassa samt ny tilläggsisolering. 

2015 Ny puts och målning av kyrkans exteriör.

Foto: Anders Gustafsson
Aspås kyrkoruin

Aspås kyrkoruin

- med historia från 1200-talet