Alsens församlingsråd

I Alsens församlingsråd sitter nio ledamöter och fyra ersättare, under ledning av ordförande Barbro Erlandsson, för perioden 2022–2025.

Alsens församlingsråd 2022–2025

Ordinarie ledamöter
Barbro Erlandsson, ordförande
Lennart Nilsson
Annika Hansson
Lena Persson
Andréas Axelsson
Eva Rosengren
Irja Åsling
Bruno Kempe
Stig-Olov Persson
Calle Wahlström, på kyrkoherdens mandat

Ersättare
Jenny Nessemo
Maj Söderström
Håkan Gilljam
Kurt Svensson

Kontakt
Barbro Erlandsson, ordförande
070-334 06 70
barbro.erlandsson@hotmail.com