Alsens församlingsråd

I Alsens församlingsråd sitter 8 ledamöter och 2 ersättare, under ledning av ordförande Barbro Erlandsson, för perioden 2018-2021

Alsens församlingsråd 2018-20121

Ordinarie ledamöter

Barbro Erlandsson, ordförande
Lennart Nilsson
Ritva Bring
Lena Persson
Andréas Axelsson
Eva Rosengren
Irja Åsling
Rut Jonasson
Calle Wahlström, på kyrkoherdens mandat

Ersättare
Håkan Gilljam
Leif Bengtsson

Kontakt
Barbro Erlandsson, ordförande
070-334 06 70
barbro.erlandsson@hotmail.com