Alsens församlingsråd

I Alsens församlingsråd sitter 9 ledamöter och 4 ersättare, under ledning av ordförande Barbro Erlandsson, för perioden 2022-25

Alsens församlingsråd 2022-2025

Ordinarie ledamöter
Barbro Erlandsson, ordförande
Lennart Nilsson
Annika Hansson
Lena Persson
Andréas Axelsson
Eva Rosengren
Irja Åsling
Bruno Kempe
Stig-Olov Persson
Calle Wahlström, på kyrkoherdens mandat

Ersättare
Jenny Nessemo
Maj Söderström
Håkan Gilljam
Kurt Svensson

Kontakt
Barbro Erlandsson, ordförande
070-334 06 70
barbro.erlandsson@hotmail.com