Krokoms pastorat - Sju församlingar tillsammans

Krokoms pastorat innefattar församlingarna i Ås, Rödön, Aspås, Näskott, Alsen, Offerdal och Föllingebygden.

Från och med 1 januari 2018 är våra församlingar en del av Svenska kyrkans nya lagbygge i Krokoms kommun. Krokoms pastorat innefattar församlingarna i Ås, Rödön, Aspås, Näskott, Alsen, Offerdal och Föllingebygden.

– Den stora fördelen är kompetensen. Vi kan utnyttja resurserna bättre, både personellt och materiellt. Att ta hjälp av varandra inom organisationen, få ett större kollegium, samarbeta kring frågor som barn- och ungdomsarbete liksom gudstjänstutveckling är på plussidan, säger kyrkoherde Olof Roos i en intervju i Kyrkans tidning om förändringen.

En gemensam administration
Församlingarna har en gemensam administration och alla cirka 45 anställda har samma arbetsgivare. Förändringen kommer inte att påverka församlingsgränserna. 

Nytt kyrkofullmäktige

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Fest och enhet

Bilder från festmässa i Offerdals kyrka för alla de sju församlingarna i nybildade Krokoms pastorat. Biskop Eva Nordung Byström, kyrkoherde Olof Roos, Offerdal-Alsens kyrkokör, unga ledare och medarbetare i församlingen medverkade. Efter gudstjänsten serverades tårta och kyrkkaffe med "På spåret-tävling", en resa och presentation av hela pastoratet.