Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

När någon dör - Begravning

När någon dör, finns det många frågor och mycket att ordna för. Ta hjälp av kyrkan när det gäller själaringning, tacksägelse, begravning och frågor om gravplats med mera. Församlingen vill inget hellre än att få vara ett stöd och ge tid för det svåra.

En sista hälsning - minnesblad vid begravning

Använd den här möjligheten att hedra någon avliden genom en gåva som gör gott långt in i framtiden!

Bårtäcke i Aspås församling, skapat av Sigrid Grenholm och Ann-Sofie Hemmingsson.

Bårtäcken

I våra kyrkor finns det bårtäcke att bruka. Församlingen vill genom täcket få omsluta den döde med en särskild hälsning av hopp och tröst. Det känns vackert och varmt och rymmer många tankar.

Krematoriet

Information om krematoriet. Hur hämtar man ut en urna?

Broschyrer om begravning

Om begravning (broschyr)

Oftast uppstår frågor som rör begravning först när någon närstående har avlidit. Läs mer om detta redan nu. Finns på olika språk

Bårtäcke i Aspås församling, skapat av Sigrid Grenholm och Ann-Sofie Hemmingsson.

Kan själv göra

Vad man får göra vid begravning och gravsättning

Psalmer till begravning​

Här är några förslag på psalmer och musik till begravningen.

Checklista vid begravningar

Vad man får och inte får göra i samband med begravningen

Fakta om begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla, oavsett tro och medlemskap i trossamfund.

Församligen har ett bårtäcke, som kan användas i stället för kistdekoration. Framför allt vill präst och diakon finnas till hands för sorgen och för allt det som gäller själva begravningen. Med kyrkvaktmästaren kan man tala om gravplats och hur man vårdar en sådan.

Se bilder på hur bårtäcken använts i våra fyra kyrkor.