Foto: Kerstin Gustafsson

Vuxna

Vi vill lära hela livet - för hela livets skull och vara en miljö för vila, växt och välsignelse.

Kaffebord

Mötesplatser för daglediga

Trivselträff, Elvakaffe, Stickcafé och Mitt på dagen-träff är mötesplatser för dig som är dagledig.

Två personer som stickar tillsammans

Hantverkskvällar

Tag med eget handarbete och kom och trivs och fika tillsammans! Krokoms kyrka. Sista onsdagen i månaden.

Integration

Språkcafé, vardagsmiddag, föräldrar-emellan, hantverkskvällar

Vuxenkörer

Ger stark gemenskap i bygden, förvaltar kulturskatter och berikar många av våra gudstjänster.