Foto: Anders Gustafsson

Gudstjänster

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud. Här finns tema och texter för kommande söndag.

- Kan jag bidra med något?

Många kan uppfatta gudstjänsterna som korvstoppning. Präst, musiker och kyrkvärdar verkar ha full kontroll på vad som ska hända och gör allt själva. Men mångas röster saknas.

Någon kan sjunga, en annan kan berätta om sin tro, hjälpa till med förbönen eller läsa en bibeltext, baka något till kyrkkaffet, välja en psalm eller sjunga solo, gå i procession eller i förväg fundera kring vilka frågor predikan ska belysa...   

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.