Foto: Anders Gustafsson

Gudstjänster

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud. Här finns tema och texter för kommande söndag.

Kalender

Ta del av vad som händer i våra kyrkor och församlingshem i Krokoms pastorat

Trött kvinna lutar sig tillbaka och tittar på ett barn.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Guds rike känns inte som det riktigt är i närheten, ärligt talat. Särskilt inte om det kräver en motinsats av mig. Att jag ska hålla mig alert, uthållig och frimodig." Läs Tankar inför helgen med prästen Maria Birgitta Agstam Häggkvist.

- Kan jag bidra med något?

Många kan uppfatta gudstjänsterna som korvstoppning. Präst, musiker och kyrkvärdar verkar ha full kontroll på vad som ska hända och gör allt själva. Men mångas röster saknas.

Någon kan sjunga, en annan kan berätta om sin tro, hjälpa till med förbönen eller läsa en bibeltext, baka något till kyrkkaffet, välja en psalm eller sjunga solo, gå i procession eller i förväg fundera kring vilka frågor predikan ska belysa...   

Att vara Ideell medarbetare

Möt några vanliga församlingsbor i olika åldrar som har valt att vara aktiva ideellt i kyrkan.

Swisha kollekt och annan betalning

Ett enkelt sätt att föra över pengar

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.