Katekesen - nionde budet

Du skall icke ha begär till din nästas hus.

67. Vad förbjuder Gud i nionde budet?

Gud förbjuder det onda begär som kan förleda oss att listigt stå efter vår nästas arv eller under sken av lag och rätt tillägna oss det.

Luk 12:15 
    Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.

Ords 21:10
    Syndaren hungrar efter ont, ingen misskund visar han sin broder.

Ords 24:15
    Lura inte ondsint vid den rättfärdiges hem, ödelägg inte hans boning.

68. Vad befaller Gud i nionde budet

Gud befaller oss att vara nöjda med det som är vårt, gärna unna vår nästa hans goda och hjälpa honom, så att han får behålla det som hör honom till.

1 Tim 6:6
    Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga,

Fil 2:4
    Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament