Gravgrävaren lastas för nytt uppdrag.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet.

Kyrkogårdsförvaltningen


för Krokoms PASTORAT

Telefon- & besökstider:
Måndag, tisdag, torsdag  09:00-12:00
Telefon: 0640-171 00 

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandv. 10 B, Krokom

Postadress: Strandvägen 10 B, 835 32 KROKOM
Kyrkogårdschef: Joachim Reineke, 0640-171 05

Adm assistent: Maria Agerberg, 0640-171 02                  

Kyrkvaktmästarna för resp. församling och kyrkogård

Läs mer om Begravningsverksamhet

Begravningsombud ->

Säkra gravstenar

I Krokoms pastorat har man en gigantisk uppgift framför sig: provtrycka 11 000 gravstenar!

Kulturvård på våra kyrkogårdar

Kulturmiljöerna på våra kyrkogårdar är ett skötebarn. Vi är skyldiga att ha vård- och underhållsplaner för alla kyrkogårdar. Pastoratet har därför genomfört både trädinventering och kulturhistoriska inventeringar av alla gravvårdar på våra elva kyrkogårdar.

Begravningsverksamhet

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. I vår organisation har pastoratet - och inte församlingarna - ansvaret för begravningsverksamheten, även om kyrkogårdarna finns lokalt i Krokoms pastorat.

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som rör begravningsverksamheten.

Planteringsavtal

I Krokoms pastorat erbjuder vi våra gravrättsinnehavare att beställa plantering av sommarblommor och höstljung samt vattning och rensning.

Frågor om gravrätten

Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter.

Gravsten

Val av gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Kyrkogårdsförvaltningen i Krokoms pastorat erbjuder askgravplats, minneslund, urnplats och traditionell gravplats.

Gravplats, Ås kyrkogård

Gravskötsel

Ansvaret för skötseln av kyrkogårdarna delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna.

Gravrättsinnehavare sökes. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi efterlyser gravrättsinnehavare till ett stort antal gravplatser på våra kyrkogårdar. Ser ni en sådan här skylt på en gravplats, så beror det på att kyrkogårdsförvaltningen saknar aktuell uppgift om gravrättsinnehavare.

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

När någon dör - Begravning

När någon dör, finns det många frågor och mycket att ordna för. Ta hjälp av kyrkan när det gäller själaringning, tacksägelse, begravning och frågor om gravplats med mera. Församlingen vill inget hellre än att få vara ett stöd och ge tid för det svåra.

En sista hälsning - minnesblad vid begravning

Använd den här möjligheten att hedra någon avliden genom en gåva som gör gott långt in i framtiden!

Hitta graven i Krokoms pastorat

Genom sökmotorn gravar.se kan du hitta information om en vän, släkting eller annan person som är avliden. Här finns en direktlänk till gravar.se i Krokoms pastorat.

Gravstenssäkringen har inletts på pastoratets kyrkogårdar.

Gravstenen måste vara säker

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Men gravrättsinnehavaren har också ett ansvar.