Gravgrävaren lastas för nytt uppdrag.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet.

Kyrkogårdsförvaltningen


för Krokoms PASTORAT

Telefon- & besökstider:
Måndag, tisdag, torsdag  09:00-12:00
Telefon: 0640-171 00 

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandv. 10 B, Krokom

Postadress: Strandvägen 10 B, 835 32 KROKOM
Kyrkogårdschef: Joachim Reineke, 0640-171 05

Adm assistent: Maria Agerberg, 0640-171 02                  

Kyrkvaktmästarna för resp. församling och kyrkogård

Läs mer om Begravningsverksamhet

Begravningsombud ->

Säkra gravstenar

I Krokoms pastorat har man en gigantisk uppgift framför sig: provtrycka 11 000 gravstenar!

Kulturvård på våra kyrkogårdar

Kulturmiljöerna på våra kyrkogårdar är ett skötebarn. Vi är skyldiga att ha vård- och underhållsplaner för alla kyrkogårdar. Pastoratet har därför genomfört både trädinventering och kulturhistoriska inventeringar av alla gravvårdar på våra elva kyrkogårdar.

Begravningsverksamhet

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. I vår organisation har pastoratet - och inte församlingarna - ansvaret för begravningsverksamheten, även om kyrkogårdarna finns lokalt i Krokoms pastorat.

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som rör begravningsverksamheten.

Planteringsavtal

I Krokoms pastorat erbjuder vi våra gravrättsinnehavare att beställa plantering av sommarblommor och höstljung samt vattning och rensning.