Protokollen beskriver överläggningar och beslut från förtroendevaldas forum
Foto: Emma Berkman/IKON

Protokoll

Följ här vad som händer i församling och gemensamt i pastoratet.

Sammanträdesplan

Kyrkofullmäktiges protokoll

Arbetsutskottets minnesanteckningar

Församlingsråd

Aspås församlingsråd - protokoll

Näskotts församlingsråd - protokoll

Rödöns församlingsråd - protokoll

Ås församlingsråd - protokoll

Äldre protokoll

Klicka här, om du vill läsa äldre protokoll från församlingarnas kyrkoråd.

Klicka här, om du vill läsa äldre protokoll från samfälligheten