Protokollen beskriver överläggningar och beslut från förtroendevaldas forum
Foto: Emma Berkman/IKON

Protokoll

Följ här vad som händer i församling och gemensamt i pastoratet.

Arbetsutskottets minnesanteckningar

Församlingsråd

Äldre protokoll

Klicka här, om du vill läsa äldre protokoll från församlingarnas kyrkoråd.

Klicka här, om du vill läsa äldre protokoll från samfälligheten